Rederi og ingeniørfirma jubler etter CO₂ -fraktkontrakt

Skal utvikle konseptstudier for frakt av CO₂ med skip fra øst til vest.

Dette er et av flere potensielle design fra Larvik Shipping. Skipet er 160 meter langt. Illustrasjon: Polarkonsult

Office

+ 47 33 14 01 90

mail@larvik-shipping.no

Cookies

2022 © All rights reserved Larvik Shipping AS